BOĞAZLIYAN MALMÜDÜRLÜĞÜ

Müdürün
Adı - Soyadı

Telefon Faks @-Mail

Koray ÇAKIR
Malmüdürü V.

0 354 645 10 78   0 354 645 10 78  

 

MALMÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ


Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar.
İlçedeki Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerin Saymanlık hizmetini yürütürler.
Malmüdürleri Sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştaya hesap verirler.

 


 

Geri Dön